BejelentésOrszágbíró Zoltán : Társadalompolitikus - The official site of a politican of public interest
Közérdek és pártérdek külön utakon jár s nehezen ér a választók többsége által kívánt célba.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Bemutatkozás a társadalompolitikus részéről - méltányos jogállam szüksége

I. Az átlátható, közhatalmi döntéshozatalban nyilvánosan megjelenő nemzeti és választói demokratikus érdek, társadalmi érdek és ezekkel egybeeső kiemelt gazdasági érdekeket képviselő parlamenti és kormányzati lobbi megjelenésének, ezzel párhuzamosan a pártérdekektől függetlenül megjelenő közérdek politikusok tevékenységének népszerűsítéséhez és gyakorlatának érdemi formálásához folyamatosan hozzájárulok.

A humánus és méltányos jogállam helyreállítása a képviselt politikai gondolatok legfontosabb eleme.

 

 

Magyarország Közép-Európában elfoglalt szerepét és helyét álláspontom szerint a közpolitika színvonala, a társadalmi részvétel valós nyitottsága és a diplomácia magas színvonala határozza meg.

 

Európaiság és a magyarság közös értékeinek közvetítése és elismertetése az átláthatóság segítségével hatékonyan valósítható meg és egyben a társadalom állapotának politikai értékmérője.

 
A vidéki és fővárosi közéletben való részvétellel több, mint húsz éve (20) veszek részt különböző szintű nemzeti, politikai - gazdasági érdekfolyamatok, társadalom politika, közérdekvédelem folyamatainak cselekvő részeseként.

 

A pártszimpátiát és annak hatásait a demokratikus jogállamiság és a társadalom politikai szempontokhoz képest a döntéshozatal, a közhatalmi egyedi döntések, de a jogalkotás előkészítésében, a jogalkotás teljes területén jelentőségében kifejezetten csökkentendő dolognak tartom.

 

Ez feladat a társadalmi érdeket és értékeket, nemzeti közérdeket képviselő társadalom politikusi tevékenység folyamán.

 

 
Európa tapasztalata az Európai Unió intézményeinél folytatott lobbitevékenység előnyeiről, ezzel szemben hatóan a Magyarországon folyamatosan észlelhető politikai feudalizmus tradíciókkal egyértemű választ adnak:

A társadalmi közérdeket a teljes közhatalmi és döntéshozatali átláthatóság és a szabályozott hivatalos lobbi együtt tudják hatékonyan szolgálni.

 

Közérdekvédelem ezen alappillérek jó működése mellett tud érdemi hatást kifejteni a bíróság, a hatóság oldaláról állandó párbeszédben a civil kontroll világával.

 

Külön támogatandónak, felkarolásra méltónak tartom a független társadalmi intézetek, közvélemény kutató és gazdasági-politikai minősítő intézetek hazánkban való megerősítését Magyarország felemelkedése érdekében.

 

Társadalmi párbeszéd és társadalmi aktívitás a modern polgári demokrácia alapigénye, a haladó szellemiségű társadalompolitika hajtómotorja.

 

 

 

 

Történelmünket, jelenünket behatároló feudális gyökereken nyugvó pártautokratizmus jelenségek ellensúlyaként - politikai jelentőségében növekvő mértékű folyamatos társadalmi részvételre, van a magyar közérdek politizálás útján szükség, az átlátható lobbi új intézményesített gondolatával Magyarország földrajzi határain messze túllépve.

 

 

Közéleti és politikai szerepvállaláskor, szakmai tevékenységként független vezető parlamenti-kormányzati érdekérvényesítőként, egyedi döntések átláthatóságát erősítve a pártok frakcióival, parlamenti bizottságok tagjaival - elsődlegesen az ország érdekeit szem előtt tartva - különösen a pártérdekektől független politikai szereplőként kerül sor együttműködésre részemről.

 

 

Elsősorban Magyarországért állampolgáraként felelősséget érző mérsékelt demokrataként, másodsorban európai állampolgár, harmadlagosan a kormányzat bürokráciacsökkentése érdekében tett adósságcsökkentő és társadalmi alrendszereket átalakító célmegfogalmazásait magánemberként bizalommal kezelő magyar választóként - az ország átlátható és társadalmi igényeket jól megértő közhatalmi döntéseit és a társadalmi kontroll demokratikus intézményeit megteremtő folyamatokat támogatom tevékenységemben.

 

 
A szaktárcák eseti döntés előkészítési anomáliákat felszínre hozó munkájának tovább fejlesztése, az országgyűlés bizottságainak készített programok, előterjesztett egyedi döntésekre ható érdekérvényesítő indítványok, kidolgozott kormány előterjesztések tervezeteinek köre és eszközrendszere, az európai nyilvánosság eszközrendszerével együtt teremtik meg számomra a parlamenti munka szakmai és gyakorlati hátterét, illetve a tevékenység politikai hátterét.

 

 

A társadalmi részvétel, az átlátható parlamenti és kormányzati lobbi, a közérdekvédelem állampolgári kapcsolatrendszere a demokrácia intézményeit jól megtartva lehet alkalmas Magyarország fejlődését beteljesíteni.

 

Sem Magyarországnak, sem európai létünknek nem érdeke a magyarság elszigetelődése egyetlen történelmi pillanatban sem, európai demokratikus hagyományok megőrzése, fejlesztése a magyarság érdeke.

 

 

 

 

 

A társadalmi csoportok érdekeinek képviseletére, megjelenítésére Európában és Magyarországon való politikai, támogatói felkérések elfogadásának és elutasításának jogát minden konkrét esetben fenntartom, ez Európa politikai és etikai normái szerint természetes.

 


 

 

III. -Unabhängig von Parteien und insbesondere von Parteiinteressen hält er bei seiner Aktivität als unabhängiger Gemeinwohlpolitiker, der sich im Parlament und in der Regierung für Interessengeltendmachung einsetzt, gemeinsam mit den Parteifraktionen und Mitgliedern der Parlamentskomitees in erster Linie das Interesse des Landes vor Augen, indem die Transparenz der individuellen Entscheidungen verstärkt werden muss.

 

Mit allen politischen Mitteln internationaler und auch in Ungarn gegenwärtiger transparenter Interessengeltendmachung und Gemeininteresse unterstütze ich in erster Linie als patriotisch gesinnter, nationaldemokratischer ungarischer Staatsbürger, der ein Pflichtgefühl gegenüber Ungarn hat, in zweiter Linie als Mensch, der mit der Konzeption von ungarischen Ministeriums sympathisiert und als Mitglied das Vertrauen seiner Wähler hat, die durchsichtigen Entscheidungen der Staatsgewalt des Landes, und Prozesse, die das Entstehen von demokratischen Einrichtungen öffentlicher Kontrolle bewirken.

 

 

 

 

- En ma fonction de politicien voué à la défense de l’intérêt général, en tant que responsable politique et parlementaire déployant une activité technique à mener à bien conjointement avec les groupes parlementaires et des membres des commissions parlementaires, j’ai l’intention de mener à bien une coopération dans l’objectif de renforcer la transparence des décisions individuelles.

 

C’est en ma qualité de politicien veillant à mettre en avant les intérêts du pays que j’endosse la responsabilité d’un acteur politique agissant dans l’intérêt général, sans me soumettre aux intérêts liés aux partis politiques. Dans ma façon d’agir, je me vois tout d’abord comme un citoyen hongrois imprégné d’un patriotisme aux caractères démocratique et national, ayant un engagement profond vis-à-vis de la Hongrie et en donnant également des preuves et, d’autre part, comme un individu sympathisant avec des valeurs représentées, un électeur lui accordant de la confiance.

 

Ma démarche consiste à soutenir les processus ayant pour but la mise en place des institutions démocratiques à l’appui des décisions politiques transparentes et permettant à la société en même temps d’exercer un contrôle démocratique. Pour y arriver, je procède via le dispositif auquel un politicien formulant et représentant les intérêts technique et général peut avoir recours dans le cadre de son activité déployée de manière transparente en vue de faire valoir les intérêts en question en Hongrie et dans le monde.

 

 

 

 

- När jag utför mitt arbete som ledande allmänintresse-politiker ser jag till att allmänhetens intresse tas till vara i parlamentet och i regeringen.

 

Genom att främja insynen i de enskilda besluten samarbetar jag med partigrupperna och medlemmarna i de olika parlamentariska utskotten som en av politiska partierna och av partiintressena oberoende politisk aktör.

 

Jag är en patriotisk, demokratisk ungersk medborgare som känner ansvar för Ungern.

 

Vidare sympatiserar jag som privatperson med Fidesz värderingar. Som förtroendefull medlem stöder jag landets öppna offentliga beslutfattanden och en process som syftar till att skapa demokratiska intsitutioner för samhällskontroll genom att använda alla yrkesmässiga och politiska tillvägagångssätt som finns i utlandet och i Ungern för att uttrycka och ta tillvara det allmänna intresset.

 

 

 

Köszönöm megtisztelő érdeklődését és figyelmét!

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata -

Magyarországi Hivatásos Parlamenti Lobbiért Szövetség Elnöke

Hírek
Európa új válasza a válságra

Megoldatlan kérdésekre adott jó válaszok Magyarországot Európa sikeres tagállamává tehetik - Országbíró Zoltán közérdek politikus szerint. Európában a közhatalmi bürokrácia felismerte mennyi kárt okoz a késlekedő politika. (sajtókivonat)

Szakpolitika - lobbi megbízások.

A transzparens parlamenti és kormányzati érdekérvényesítés a parlamenti lobbi keretében felkéréseket elsősorban országos, vagy területi szakpolitikai programok, jogszabály előkészítések, közvetlen beruházások, nagy értékü eseti döntések befolyásolása érdekében fogadunk el! 06-304-315-675 (napközben)

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!